ShineNoLife's profile

Name Hà Xuân Thiện
School THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp
Role member
Country Viet Nam
View Submissions